Tıp Bilişimi Doktora Programı

Teorik yada uygulamalı tüm bilişim çalışmalarının tasarlanması, inşa edilmesi, test ve uygulaması organizasyonlar içinde gerçekleşir. Organizasyonlar bireylerden oluşur ve bireyler felsefeleri,inançları, yanlılıkları, beklentileri yada korkularıyla bir bütün olaran insanlardır. Etkili ve  gerçekten değerli bilişim sistemleri oluşturmak için , bilişimcilerin insanların birey olarak, grup içi ,  organizasyon ve toplum içi  nasıl davrandığını ve bunun nedenlerini anlaması , bu faktörleri göz önünde bulunduran araçlar ve sistemler geliştirmesi gerekmektedir.  Bu ders katılımcılara tıp bilişiminde sosyal ve organizasyonel  konulara ilişkin bir çerçeve sunar.

·        Bu dersi tamamlayan katılımcılar;

 • başarılı yada başarısızlığa uğramış bilişim çabalarınındaki önemli faktörleri tartışır,
 • bilişim uygulamalarını engelleyen yada geliştiren birey, ekip ve organizasyon davranışlarını etkileyen  faktörleri  analiz eder
 • birey, ekip ve organizasyonlarla  ilgili yönetimsel/liderlik araç ve tekniklerini tanır,
 • liderlik gibi bütünleşik sistemlerin içinde yer alan organizasyonel davranış, değişim yönetimi, stratejik yönetim vb .disiplinleri tanır,
 • teknolojik yeniliklerin yayılımı ve kullanımına ilişkin teorileri kavrar,
 • dersin içerdiği kavram ve teorileri bir bilişim uygulamasının planlanması yada değerlendirilmesi süresine uygular

Bu ders , tıp bilişimi araştırmalarında kullanılan nitel araştırma metotlarını tanıtmayı ve katılımcılara bu metotları uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu dersin sonunda katılımcılar,

 • Nitel araştırmanın kuramsal temellerini tartışır,
 • Nitel-Nicel araştırma farklıklıkları ve ortak yönlerini açıklar,
 • Tıp bilişimi araştımalarında nitel araştırmanın yeri ve önemini kavrar,
 • Temel yöntemler hakkında bilgi sahibi olur ve yöntemleri uygular,
 • Bir nitel araştırma planlar

Bu derste sağlık alanındaki uzaktan iletişim ile ilgili teknolojiler ve yöntemler, bu alandaki gelişmeler ve gelecekte sağlıkta gerçekleşmesi beklenen değişimler anlatılacaktır.


Dersin amacı, kullanıcı merkezli  arayüzleri tasarım ve değerlendirme prensipleri ve araçları hakkında genel bir bakış vermektir.Bu dersi tamamlayan katılımcıların;

- İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel kavramları  tartışması,

- Kullanıcı ve görev analizleri yapabilmesi,

- Tasarım prensiplerini kavraması

- Kullanıcı merkezli arayüz tasarlarım ilkelerini uygulaması ,

- Sağlık Bilgi Sistemlerinde kullanılabilirliği değerlendirme önerisi geliştirmesi

hedeflenmektedir